Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

vindbaarheid data per organisatie#2

L

Bij het zoeken op organisatie in de catalogus krijg je blijkbaar enkel een selectie van organisaties te zien en niet allemaal. Enkel diegenen met veel datasets?
Ik vind bijvoorbeeld niet het departement landbouw en visserij met de zoekterm ‘landbouw’.

een jaar geleden
A
Heeft de status gewijzigd naar
In ontwikkeling
een jaar geleden
A

Klopt, er kan vandaag enkel gezocht worden op de meestvoorkomende organisaties van de huidige zoekresultaten.
De zoekfunctie van de organisatie-filter wordt momenteel aangepast om zoeken in alle organisaties mogelijk te maken.

een jaar geleden