Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

verschillende lagen van eenzelfde groep samen downloaden aub#20

Y

Kunnen jullie aub - asap - een link maken voor het gegroepeerd downloaden van lagen die samenhoren, zodat de gebruiker niet verplicht is om alle lagen afzonderlijk te downloaden.
dus bijvoorbeeld :

alle lagen van de BPA’s samen,
alle lagen van de gewestplannen samen,
alle lagen van de gemeentelijke RUPs samen,
alle lagen van de provinciale RUPs samen,
alle lagen van de gewesteliujke RUPs samen,

8 maanden geleden