Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

dubbel label bij categorieën formaat#3

?

Bij een zoekopdracht zag ik bij ‘Formaat’ twee keer ‘Shapefile’ staan, cfr bijgevoegde image. Ik neem aan dat het over twee soorten shapefiles gaat? Categorieën zouden een unieke label moeten hebben lijkt me,
mvg

2 jaar geleden
N
Heeft de status gewijzigd naar
In ontwikkeling
2 jaar geleden
N

Dank voor de melding.

Momenteel wordt deze filter uitgebreid om beter om te gaan met alle historische bestandsformaten, dus gelijkaardige formaten worden gegroepeerd, en minder nuttige waarden zoals “Geen formaat” worden verwijderd.

Deze dubbele waarde zullen we mee oplossen.

2 jaar geleden