Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

POI downloadlink niet te vinden#6

?

De POI met GPBV-installaties zou ‘openbare data’ zijn, maar ik zie geen link om deze te downloaden zodat ik ze in QGis kan openen. Ook via de Geopunt4Qgis plugin lukt dit niet.
Indien datasets ‘openbaar’ zijn, maar niet downloadbaar, zou het handig zijn als dit expliciet wordt aangegeven in bijvoorbeeld de metadata. Indien downloaden wel een optie is, moet beter aangegeven worden hoe.

een jaar geleden