Sorry, we don't support your browser.  Install a modern browser

doorsnede#7

?

bij de oude versie kon je het terrein opmeten en terwijl doorsnijden om een zicht te krijgen van de hoogte. Dit zat bij de tools van meten en tekenen maar ontbreekt nu.

een jaar geleden
?

In het vernieuwde Geopunt worden de kaarttoepassing ‘Hoogtekaart’ en de daarin gebruikte tool ‘Hoogteprofiel tekenen’ niet meer aangeboden. Deze functionaliteit werd vooral door experts gebruikt en zij hebben een goed alternatief in een GIS applicatie zoals QGIS of ArcGIS. In deze applicaties kunnen de data van de ‘Hoogtekaart’ van Geopunt geïmporteerd worden via de Geopunt plug-in en gebruikt worden om een hoogteprofiel te tekenen.
De laag ‘Hoogtekaart’ blijft wel aangeboden in het vernieuwde Geopunt. Je kan ze vinden door te zoeken op de Geopunt-kaart via de algemene zoekbalk of in het lagenpaneel. Je kan dan van een aangeklikte locatie op kaart of van een gezochte locatie de hoogte opvragen.

een jaar geleden